Central Medical Library - Sofia

Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Образование, наука и иновации в здравните грижи“ 30.11-01.12.2017; Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца. Централна медицинска библиотека, МУ-София; 2017, 135 с.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)