Central Medical Library - Sofia

Browsing Годишник на БАКИ / Yearbook of BACI by Title

Browsing Годишник на БАКИ / Yearbook of BACI by Title

Sort by: Order: Results:

  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Издателство „Лице“ София, 2015, 2014)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Издателство „Лице“ София, 2016, 2016)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Издателство „Лице“ София, 2017, 2017)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ София, 2018 ***** Publishing house „DIRECT SERVICES“ Sofia, 2018, 2018)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ/BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Централна медицинска библиотека, Медицински Университет - София, 2019-04)