Central Medical Library - Sofia

Годишник на БАКИ / Yearbook of BACI

Годишник на БАКИ / Yearbook of BACI

 

Годишникът съдържа изследвания, проведени от членовете на Българската асоциация по клинична имунология - БАКИ (Bulgarian Association for Clinical Immunology - BACI). Тя е учредена през 2006 г. с председател проф. д-р Елисавета Наумова, дмн, и управителен съвет, състоящ се от акад. д-р Богдан Петрунов, дмн, проф. д-р Искра Алтънкова, дмн, проф. д-р Марта Балева, дмн, и доц. д-р Петрунка Петрова, дм. В асоциацията членуват основно лекари със специалност клинична имунология, но и лекари хематолози, педиатри, специализиращи лекари, немедицински специалисти (биолози, химици) със специалност лабораторна имунология, докторанти и лаборанти. ***** ISSN: 1313-47-52

Recent Submissions

  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ/BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Централна медицинска библиотека, Медицински Университет - София, 2019-04)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ София, 2018 ***** Publishing house „DIRECT SERVICES“ Sofia, 2018, 2018)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Издателство „Лице“ София, 2017, 2017)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Издателство „Лице“ София, 2016, 2016)
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, BULGARIAN ASSOCIATION FOR CLINICAL IMMUNOLOGY (Издателство „Лице“ София, 2015, 2014)