Central Medical Library - Sofia

Разпространение на колиентеритите в България за период 1990-2013 г

Show simple item record

dc.contributor.author Чумак-Цанева/Chumak-Tcaneva, Н./N.
dc.contributor.author Ангелова/Angelova, С./S.
dc.contributor.author Дойчева/Doycheva, В./V.
dc.contributor.author Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.
dc.date.accessioned 2017-02-21T13:49:59Z
dc.date.available 2017-02-21T13:49:59Z
dc.date.issued 2014-11
dc.identifier.citation Н. Чумак-Цанева, С. Ангелова, В. Дойчева и Й. Митова-Минева. Разпространение на колиентеритите в България за период 1990-2013 г - Обща медицина, 16, 2014, № 4, 28-35. en_US
dc.identifier.issn 1311-1817
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1197
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Наталия Чумак-Цанева; Катедра по епидемиология; Медицински университет – София; СБАЛАГ „Майчин дом”; Ул. ”Здраве” № 2, ет. 6, ст. 670; 1431 София; tel. 02 9523844; e-mail: n.chumak@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме. Колиентеритите са остри инфекциозни заболявания, характеризиращи се с ентероколитен синдром, токсикоза и водно-електролитни нарушения. Те съставляват 2,13% от общата чревна заболяемост в България за периода 1990-2013 г. За този период са регистрирани 13 541 болни от колиентерити (заболяемост 157,6%ооо). Това е най-широко разпространената бактериална чревна инфекция, причина за възникване на епидемични взривове в болничните заведения у нас. Заболяемостта от колиентерити показва тенденция към снижаване, което се дължи на спазване на основните правила за хигиена, дезинфекция на ръцете и повърхностите. ***** Summary. Colienteritis is an acute infectious disease which is characterized by enterocolitis syndrome, toxicosis and water electrolyte disturbances. The disease constitutes 2.13% of total intestinal morbidity in Bulgaria for the period 1990-2013. In this period 13,541 patients with colienteritis (morbidity 157,6%ооо) are registered. This is the most common bacterial intestinal infection which is the cause of outbreaks in hospitals in our country. The morbidity of colienteritis tends to decrease which is due to compliance with the basic rules of hygiene, the disinfection of hands and surfaces. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject колиентерити, разпространение, E. coli, вътреболнични инфекции, епидемични взривове en_US
dc.subject colienteritis, distribution, E. coli, nosocomial infections, outbreaks en_US
dc.title Разпространение на колиентеритите в България за период 1990-2013 г en_US
dc.title.alternative Distribution of colienteritis in Bulgaria for the period 1990-2013 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Обща медицина /General Medicine
    Изданието е създадено с цел да запознава медицинската общност с проблематиката и спецификата на работата на лекаря в общата медицинска практика. *****The journal was founded with the aim of acquainting the medical community with the problems and the specific issues of physician's work within the general medical practice.

Show simple item record