Central Medical Library - Sofia

Комплексна диагностична оценка и инициално лечение на болните със съчетани травми. Advanced Trauma Life Support (ATLS) и лицево-челюстна травма – основни проблеми при лечението (втора част)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Съвременна стоматология / Modern Dentistry
    Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.