Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "viral hepatitis E infection, hepatitis E virus (HEV), genotypes, epidemiological characteristics"

Browsing by Subject "viral hepatitis E infection, hepatitis E virus (HEV), genotypes, epidemiological characteristics"

Sort by: Order: Results:

  • Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Донков/Donkov, Ж./J. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-11)
    Резюме. През последните 10 години броят на заболелите от ВХЕ се увеличи в европейските дър- жави, като се наблюдават различия в отделните географски зони. В този обзор ние проследяваме основните епидемиологични характеристики ...