Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "viral hepatitis A, epidemiological situation, epidemic outbreaks, epidemiological investigations"

Browsing by Subject "viral hepatitis A, epidemiological situation, epidemic outbreaks, epidemiological investigations"

Sort by: Order: Results:

  • Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Донков/Donkov, Ж./J. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-06)
    Резюме. Вирусният хепатит А (ВХА) е антропонозна инфекция, разпространена във всички страни на ЕС/ЕИЗ (страни- те от Европейската икономическа зона  ЕИЗ, са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Причинява се от хепатотропен ...