Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "the 2008/2009 season, flu viruses, acute respiratory diseases viruses, diagnosis"

Browsing by Subject "the 2008/2009 season, flu viruses, acute respiratory diseases viruses, diagnosis"

Sort by: Order: Results:

  • Павлова/Pavlova, С./S.; Хаджиолова/Hadzhiolova, Т./T.; Коцева/Kotseva, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-08)
    Обобщени са резултатите от проведените диагностични изследвания на проби от пациен- ти с грипоподобна симптоматика, постъпили в лабораторията по „Грип и ОРЗ”, НЦЗПБ, през сезона 2008/2009 г. Всички проби (860 броя) са ...