Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "parvovirus B19, anemia, hepcidin, pregnancy"

Browsing by Subject "parvovirus B19, anemia, hepcidin, pregnancy"

Sort by: Order: Results:

  • Волева/Voleva, С./S.; Иванова/Ivanova, С./S.; Манолов/ Manolov, В./V.; Маринов/Marinov, Б./B.; Ангелова/Angelova, С./S.; Василев/Vasilev, В./V.; Шишков/Shishkov, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
    Резюме: Вирусните инфекции по време на бременност са една от основните причи- ни за тежки усложнения при майката и плода. Проучването на ролята им в хода на бременността придобива все по-голямо значение с оглед опас- ността ...