Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "neuroinfections, meningitis, meningoencephalitis, CSF diagnostics"

Browsing by Subject "neuroinfections, meningitis, meningoencephalitis, CSF diagnostics"

Sort by: Order: Results:

  • Вълков/Valkov, Т./T.; Страшимиров/Strashimirov, Д./D.; Славова/Slavova, М./M.; Александрова/Alexandrova, Е./E.; Кръстев/Krustev, В./V.; Илиева/Ilieva, М./M.; Томов/Tomova, И./I.; Габърска/Gabarska, И./I.; Тихолова/Tiholova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-07)
    Резюме: Цел: Проследяване и анализ на основни клинични и клиничнолабораторни ха- рактеристики при хоспитализирани болни с невроинфекции. Етиологично до- казване на диагнозата в материали от ликвор. Материал и методи: ...