Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "needs assessment, prioritization, basic package, planning cycle"

Browsing by Subject "needs assessment, prioritization, basic package, planning cycle"

Sort by: Order: Results:

  • Гърдева/Gardeva, М./M. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2014-02)
    Резюме. Вълните от финансови и икономически кризи през последните десетилетия водят до непрекъснати промени в здравното състояние и профила на популациите и поставят предизвикателства пред здравните системи за адаптиране ...