Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "marketing, marketing plan, market audit data, hospital healthcare"

Browsing by Subject "marketing, marketing plan, market audit data, hospital healthcare"

Sort by: Order: Results:

  • Младенов/Mladenov, А./A.; Кирилов/Kirilov, К./К. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-06)
    Резюме. В съвременното здравеопазване търсенето и предлагането на здравни услуги е основано на пазарни механизми. Лечебните заведения трябва да отчитат този факт и да базират своето присъствие на пазарни принципи. Маркетингът ...