Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "leishmaniasis, epidemiology, diagnosis, therapy, insect control, immunoprophylactics"

Browsing by Subject "leishmaniasis, epidemiology, diagnosis, therapy, insect control, immunoprophylactics"

Sort by: Order: Results:

  • Дойчева/Doycheva, В./V.; Ангелов/Angelov, И./I.; Попиванов/Popivanov, И./I.; Дойчинова/Doychinova, Ц./Ts.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-06)
    Резюме. Лайшманиозата е паразитоза, при която рисковете за активиране на заболяемостта нарастват. Без да се омаловажава значението на някои ангажиращи общественото и медицинското внимание инфекции (грип, хеморагична треска ...