Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "late onset, nodular melanoma, surgical approach, prognosis, staging"

Browsing by Subject "late onset, nodular melanoma, surgical approach, prognosis, staging"

Sort by: Order: Results:

  • Цекова-Трайкович/Tsekova-Traykovich, Н./N.; Пехливанов/Pehlivanov, Г./G.; Волина/Wollina, У./U.; Чернев/Tchernev, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-06)
    Начало на публикацията: Малигнените меланоми (ММ) представляват най-злокачествените и агресивни тумори, чиято чес- тота се повишава значително през последните годи- ни предимно в страни с интезивно слънчево облъч- ване ...