Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "kidney transplantation, proteinuria, complications risk, drug therapy"

Browsing by Subject "kidney transplantation, proteinuria, complications risk, drug therapy"

Sort by: Order: Results:

  • Стаменова/Stamenova, Вера Евгениева/Vera Evgenieva (2018-02-26)
    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Целта на настоящия дисертационен труд е да се направи характеристика на протеинурията при бъбречно трансплантирани пациенти в България и да се определи риска, който тя носи за преживяемстта на пациента и ...