Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "influenza A (H1N1) and B, clinical signs, complications"

Browsing by Subject "influenza A (H1N1) and B, clinical signs, complications"

Sort by: Order: Results:

  • Кахтан/Kahtan, А./A.; Славова/Slavova, М./M.; Мангъров/Mangarov, А./A.; Найденова/Naidenova, Н./N.; Кръстев/Krastev, В./V.; Илиева/Ilieva, М./M.; Александрова/Alexandrova, Е./E.; Корсун/Korsun, Н./N.; Апостолов/Apostolov, Ф./F.; Страшимиров/Strashimirov, Д./D.; Червенякова/Cherveniakova, Т./T.; Тихолова/Tiholova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2012-01)
    Резюме: Високата заболяемост и смъртност от грип сред определени рискови групи поставя ежегодно сериозни проблеми пред общественото здравеопазване. Това е причината за нестихващия интерес към проучване на характерните ...