Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "immunological profile, drug-induced lupus"

Browsing by Subject "immunological profile, drug-induced lupus"

Sort by: Order: Results:

  • Рашков/Rashkov, Р./R.; Калинова/Kalinova, Д./ D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-06)
    Резюме. Лекарствено индуцираният лупус е форма на системния лупус еритематозис (СЛЕ), с ясно установена връзка медикамент–лупусен синдром. Различни лекарства индуцират развитие- то на системен лупус или влошават клиничното ...