Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "health care--organization and administration; healthcare managers; managerial stile; leadership; organizational behaviour; career choice motivation; healthcare management--education"

Browsing by Subject "health care--organization and administration; healthcare managers; managerial stile; leadership; organizational behaviour; career choice motivation; healthcare management--education"

Sort by: Order: Results:

  • Воденичарова/Vodenicharova, Александрина Цекомирова/Alexandrina Tsekomirova (2016-12-29)
    МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО: РАБОТНА ХИПОТЕЗА ***** Професионалната кариера в областта на здравния мениджмънт у нас среща редица проблеми и бариери, които следва да бъдат преодолявани, от които най-важната е липсата на ...