Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "general practitioners of dental medicine; continuing postgraduate training"

Browsing by Subject "general practitioners of dental medicine; continuing postgraduate training"

Sort by: Order: Results:

  • Димитрова / Dimitrova, И. / I.;; Стамболова / Stambolova, И. / I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
    Резюме. Целта на настоящата работа е да се анализира дейността на общопрактикуващите лекари по дентална медицина (ЛДМ) и условията за обезпечаване на качествена първична дентална медицина в съответствие с достижения на ...