Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "fever of unknown origin, infectious diseases, elderly"

Browsing by Subject "fever of unknown origin, infectious diseases, elderly"

Sort by: Order: Results:

  • Баймакова/Baymakova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
    Резюме. Фебрилната реакция при лицата на възраст над 65 години е повлияна от компилация от фактори, довеждащи до потиснат или слаб фебрилен отговор. Дефиницията за фебрилитет в напреднала възраст е преоценена и са поставени ...