Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "elderly patient, health care, professional difficulties"

Browsing by Subject "elderly patient, health care, professional difficulties"

Sort by: Order: Results:

  • Балканска/Balkanska, П./P.; Младенова/Mladenova, С./S.; Георгиев/Georgiev, Н./N. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
    С остаряването потребностите на старите хора от медицински и социални грижи нарастват поради високото преобладаване на хронични и дегенеративни заболявания, загуба на физически сили, психосоциална дезадаптация, понижена ...