Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "campylobacteriosis, diarrhea, macrolides, qinolones"

Browsing by Subject "campylobacteriosis, diarrhea, macrolides, qinolones"

Sort by: Order: Results:

  • Велев/Velev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-08)
    Резюме. В обзора са разгледани историята, етиологията, клиничната картина и методите за диагноза на кампилобактериозата. Обърнато е внимание и на съвременните методи на лечение на инфекци- ята. Акцентира се върху ...