Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "cANCA, pANCA, anti-PR3 ANCA, anti-MPO ANCA, minor specificities, antibodies against the lysosomal-associated membrane protein 2, neutrophil extracellular traps, ANCA-associated vasculitis"

Browsing by Subject "cANCA, pANCA, anti-PR3 ANCA, anti-MPO ANCA, minor specificities, antibodies against the lysosomal-associated membrane protein 2, neutrophil extracellular traps, ANCA-associated vasculitis"

Sort by: Order: Results:

  • Христова/Hristova, М./M.; Балева/Baleva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-10)
    Интерпретацията на антинеутрофилните цитоплазмени антитела (АNCА) нерядко е трудна и изисква задълбочено познаване на разликите в методите за тяхното определяне и свързаните с тях възможни фалшивоположителни и фалшивоотрицателни ...