Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "acute hepatitis, infectious mononucleosis, ЕВV, СМV, VZV, Mycoplasma"

Browsing by Subject "acute hepatitis, infectious mononucleosis, ЕВV, СМV, VZV, Mycoplasma"

Sort by: Order: Results:

  • Диков/Dikov, И./I.; Попов/Popov, Г./G.; Ковальова/Коvalyova, В./V.; Плочев/Plochev, К./K.; Милков/Milkov, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
    По литературни данни се приема, че около 5-10% от острите инфекциозни хепатити са с друга етиология извън хепатитните вируси А, В, С, D и Е. Цел на проучването e да се установи честотата на тези хепатити в Клини-ката по ...