Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "acute coronary syndrome, 17β-estradiol, testosterone, dehydroepiandrosteronesulphate, gender, myocardial damage"

Browsing by Subject "acute coronary syndrome, 17β-estradiol, testosterone, dehydroepiandrosteronesulphate, gender, myocardial damage"

Sort by: Order: Results:

  • Семерджиева/Semerdzhieva, Н. /N.; Денчев/Denchev, Ст./St.; Цакова/Tzakova, А./A.; Стойчева/Stoycheva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-03)
    Резюме: Проведените към момента проучвания не успяват напълно да изяснят и да хaрактеризират връзката на стероидните полови хормони с протичането на острите коронарни синдроми. Цел: Да се оцени ролята на половите стероиди: ...