Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "acidogenity, cariesogenity, plaque pH"

Browsing by Subject "acidogenity, cariesogenity, plaque pH"

Sort by: Order: Results:

  • Пейчева/Peycheva, K./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София /Central Medical Library, MU - Sofia, 2012-08)
    Някои храни със своята ацидогенност и кариесогенност мо- гат да променят баланса между процесите на реминерализация и демине- рализация в емайла и да доведат до развитие на кариес. В обзора са опи- сани: въглехидрати, ...