Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "acid-base balance, carbon dioxide, plasma bicarbonate concentration, chronic kidney disease, hemodialysis"

Browsing by Subject "acid-base balance, carbon dioxide, plasma bicarbonate concentration, chronic kidney disease, hemodialysis"

Sort by: Order: Results:

  • Йонова/Yonova, Д./; Папазов/Papazov, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-07)
    Резюме: Алкално-киселинното равновесие се поддържа от естественото отделяне на въглеродния диоксид от белите дробове (което намалява парциалното налягане на въглеродния диоксид) и отделянето на нелетливи киселини чрез ...