Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "Saliva; Dental caries-etiology; Dental caries - microbiology; Hydrogen-Ion Concentration; Glucose metabolism; Caries resistent persons"

Browsing by Subject "Saliva; Dental caries-etiology; Dental caries - microbiology; Hydrogen-Ion Concentration; Glucose metabolism; Caries resistent persons"

Sort by: Order: Results:

  • Караяшева/Karayasheva, Добрина Павлова/Dobrina Pavlova (2015-09-08)
    II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Целта на настоящия дисертационен труд е да бъде изследвана локалната и пострезорбтивна роля на нестимули-раната смесена слюнка, като се установят нейните рискови фактори в етиопатогенезата на зъбния кариес, ...