Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "One-day surgery; health needs; diseases management"

Browsing by Subject "One-day surgery; health needs; diseases management"

Sort by: Order: Results:

  • Александров/Alexandrov, Георги Николов/Georgy Nikolov (2018-08-29)
    Цел и задачи. Материали и методи на изследванията ***** Цел на настоящият дисертационен труд е да се обоснове необходимостта от широкодостъпна еднодневна хирургия и да се установят проблемите в мениджмънта на този вид ...