Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum, обзор"

Browsing by Subject "Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum, обзор"

Sort by: Order: Results:

  • Пишмишева/Pishmisheva, М./M.; Баймакова/Baymakova, М./M.; Цачев/Tsachev, И./I.; Христова/Christova, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-12)
    Резюме. През последните 30 години науката се занимава активно с представителите на семейство Anaplasmataceae. Anaplasmataceae са агенти със зоонозен характер и засягат както животните, така и хората. Целта на настоящата ...