Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "BCGOST, BCG ваксина, остеит, ребро"

Browsing by Subject "BCGOST, BCG ваксина, остеит, ребро"

Sort by: Order: Results:

  • Генова/Guenova, С./S.; Стоянова-Делева/Stojanova-Deleva, А./A.; Пешев/Peshev, Ж./J.; Данев/Danev, Вл./Vl.; Митковски/Mitkovski, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
    Резюме. BCG остеитът (BCGOST) е най-честото късно постваксинално усложнение – 0.39/1 млн. новородени. Засяга тибия, фемур, прешлени, стернум и ребра. Представен е клиничен случай на BCG остеит на ребро у едногодишно момче. ...