Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "Acrylamide, coffee, coffee products, food contaminants, GC/MS method, SPE"

Browsing by Subject "Acrylamide, coffee, coffee products, food contaminants, GC/MS method, SPE"

Sort by: Order: Results:

  • Христова-Багдасарян/Hristova-Bagdasaryan, В. Л. /V. L.; Тишкова/Tishkova, Ж. А./ Zh. A.; Врабчева/Vrabcheva, Т. М./T. M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-04)
    Резюме: Акриламидът (AA) е определен от International Agency for Research on Cancer (IARC, 1994) [17] като вероятен канцероген за хора (група 2A). Източник на акриламид в храните е реакцията между аспарагин и захари или ...