Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "Abrasion resistancе; Dental materials; Occlusion; Temporomandibular joint; In vitro studies"

Browsing by Subject "Abrasion resistancе; Dental materials; Occlusion; Temporomandibular joint; In vitro studies"

Sort by: Order: Results:

  • Чакалов/Chakalov, Иван Емилов/Ivan Emilov (2017-01-30)
    ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Целта на дисертационния труд е създаване и апробиране на съвременна методика за изследване на износоустойчивостта на денталните материали, която да определя практическите насоки при възстановяване на оклузалните ...