Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "ACE inhibitors, renin-angiotensin system, genetic polymorphism, pharmacogenetics, angiotensin receptor blocker, beta-blockers, diuretics"

Browsing by Subject "ACE inhibitors, renin-angiotensin system, genetic polymorphism, pharmacogenetics, angiotensin receptor blocker, beta-blockers, diuretics"

Sort by: Order: Results:

  • Бояджиева/Boyadjieva, Н./N.; Варадинова/Varadinova, М./M.; Методиева/Metodieva, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2014-09)
    Резюме. Фармакогенетика е важен раздел на фармакология и фармакотерапия на сърдечно-съ- дови заболявания. Изследванията върху фармакогенетика подкрепят ндивидуализираната терапия на пациентите. Около 50 клинични проучвания ...