Central Medical Library - Sofia

Browsing by Subject "(+)-catechin, (-)-epicatechin, biologically active compounds, HPLC, white wines"

Browsing by Subject "(+)-catechin, (-)-epicatechin, biologically active compounds, HPLC, white wines"

Sort by: Order: Results:

  • Цанова-Савова/Tsanova-Savova, С./S. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-03)
    Резюме: Целта на проучването е да предостави прецизни данни за съдържането на мономерните катехини: (+)-катехин и (-)-епикатехин, в български бели вина. Изследвани са по три проби от три различни вида бели вина „Шардоне”, ...