Central Medical Library - Sofia

Browsing by Author "Nabbe, P."

Browsing by Author "Nabbe, P."

Sort by: Order: Results:

  • Милева/Mileva, Д./D.; Форева/Foreva, Г./G.; Асенова/Asenova, Р./R.; Nabbe, P.; Lygidakis, C.; Doerr, C.; Lingner, H.; Czachowski, S.; Munoz, S.; Argyriadou, S.; Claveria, A.; Le Reste, J. Y. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-12)
    Резюме. Полиморбидността (ПМ) е нова концепция, обхващаща всички заболявания на отделния пациент.Тя е свързана с Европейската дефиниция за семейна медицина и нейните главни компетенции. Може да модифицира здравния изход и ...