Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Веков/Vekov, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-06)
  Направен е паралелен анализ на обществената и професионалната удовлетвореност от здравната реформа в България. На тази основа се представят главните препоръки, дадени от анкетираните пациенти и лекари. Установяват се някои ...
 • Cholakov, D.; Kumchev, Y.; Karaslavova, E.; Cholakov, S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  The causes of low back and leg pain should be sought thoroughly. They might be degenerative changes of the spine: disc prolapse, stenosis and their combinations. When the degenerative changes are in a phase of destabilization, ...
 • Tufkova, S.; Karaslavova, E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  The human organism possesses a well built antioxidant defence system having as a purpose neutralizing the free radical processes. The antioxidant defence of the human organism can be divided in to three functional levels. ...
 • Todorova, R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Methods, lying on different principles for introducing proteins into mammalian cells were compared in the present study. Some of them rely on non-covalent complex formation (Chariot), osmotic lysisis of pinocytic vesicles ...
 • Milanova, M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Chronic cardiovascular diseases (CVD) impose new challenges to the physician-patient relationship in modern society. The ageing of the population and the social deadaptation necessitate a medical and social model of treatment ...
 • Maximov, K.; Maximov, G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Valproate (VPA) is one of the most commonly used anti-epileptic drugs troughout the world. It is generally considered to have a good safety profil. Among the side effects due to valproate administration, parkinsonism is ...
 • Karaslavova, E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  The social-health aims, tasks and activities set in the current work are complied in priority with certain peculiarities of the inherent situation in Bulgaria which require not only control over the basic cardiovascular ...
 • Spangenberg, St. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  The aim of the survey is to elaborate a rating of schools based on their complex evaluation considering the pedagogical, health and hygienic requirements to training. The survey covered 1160 schoolchildren from 10 schools ...
 • Zubritsky, Al. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Nowadays in Russian Federation the necessary conditions seem ripe for the creation of a Russian Centre for Pathology which could function as a “brain” centre and at the same time be an office of the Russian Society of ...
 • Трендафилова/Trendafilova, П./P.; Спасов/Spassov, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-06)
  В статията се анализира ролята на профилактичната и лечебната медицина за повишаване на индивидуалната и обществената производителност на труда у нас от позицията на теорията и практиката на общественото здравеопазване. ...
 • Görgülü, A.; Metin, İ.; Mutlu, C.; Elmas, S.; Uzunali, E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  In this study, the knowledge and attitudes of intern nursing students (n=142) about the dermatologic diseases and their treatments were investigated. The informations were collected by the students who are included in the ...
 • Ivanova, M.; Tufkova, S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  With market economy established in primary health care, new ethical problems arise. The increasing competition for a greater market share of patients among general practitioners poses a danger of its mutation into various ...
 • Димитрова/Dimitrova, Т./T.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Георгиев/Georgiev, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-06)
  Анализира се заболяемостта от епидемичен паротит през имунизационния период 1969-2007 г. Посочват се епидемични години и междуепидемични периоди с ниски индекси на заболяемост. Съобщава се за многократно по-ниски показатели ...
 • Maximov, G.; Maximov, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Primary persistent insomnia (PPI) occurs independently of any known physical or mental condition and is among the most difficult problems in sleep disorders. For the treatment of PPI, comedication of clorazepate (Tranxene) ...
 • Маркова/Markova, Д./D.; Караславова/Karaslavova, Е./E.; Дякова/Dyakova, М./M.; Иванова/Ivanova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-06)
  През 2004 г. диагнозата рак е поставена на почти 3 млн. души, живеещи в Европейския съюз, като най-често срещаните локализации на карциномите са на белия дроб, гърдата, дебелото и правото черво, простатата и стомаха. ...
 • Тодорова/Todorova, Д./D.; Златанова/Zlatanova, Т./T.; Златанова/Zlatanova, Р./R.; Караславова/Karaslavova, Е./E.; Дякова/Dyakova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-06)
  Критичният анализ (като част от институционалния модел на договарянето) налага разглеждането на доболничната помощ като отделна система. Между елементите в тази система съществуват постоянни и променливи връзки, всяка от ...
 • Михайлова/Mihaylova, И./I.; Тодорова/Todorova, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Земетресенията в Китай, както и повишената сеизмична активност в България от началото на 2008 г. отново напомнят за земетресението като сериозна кризисна ситуация, свързана с тежка обща и медицинска обстановка. Целта на ...
 • Панчовска/Panchovska, М./M.; Деспотова/Despotova, Л./L.; Николов/Nikolov, Н./N.; Макулева/Makuleva, Р./R.; Асенова/Asenova, Р./R.; Форева/Foreva, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Значима част от пациентите с ревматични заболявания се диагностицират и лекуват амбулаторно. Петнадесет процента от консултациите на семейния лекар са свързани с ревматични оплаквания и заболявания на опорно-двигателния ...
 • Петров/Petrov, П./P.; Караславова/Karaslavova, Е./E.; Маркова/Markova, Д./D.; Трендафилова/Trendafilova, П./P.; Златанова/Zlatanova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  През последните четири десетилетия медицинската намеса в регулирането на раждаемостта чрез изкуствени аборти, контрацепция и стерилизация придоби масов характер и успя да разчупи всички канони, битували в човешкото мислене ...
 • Чакъров/Tchakarov, С./S.; Димитров/Dimitrov, Р./R.; Лазаров/Lazarov, З./Z.; Златев/Zlatev, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Разгледани са някои морфологични и патофизиологични особености на акта на уринирането и неговото разстройство, определяни като свръхактивен пикочен мехур. С цел да се сравнят възможностите и ефектите на лечението на ...