Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Болярова/Bolyarova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-03)
  С напредване на възрастта се увеличава честотата не само на сърдечно-съдовите заболявания и използването на калциеви антагонисти, но и на други хронични заболявания и свързаната с тях употреба на лекарствени средства с ...
 • Тончев/Tonchev, Ц./Ts. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-03)
  Представена е модификация на метода на M. Karapandzic (1974) при оперативното лечение на злокачествените новообразувания на долната устна при трима пациенти. Показани за метода са случаите с начален рак на долната устна, ...
 • Факих/Fakih, Х./Kh.; Алексиев/Aleksiev, Е./E.; Бобева/Bobeva, А./A.; Зия/Ziya, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
  В настоящата публикация се представя случай на голяма кистозна формация на долната челюст, лекувана посредством декомпресия. Декомпресията намалява обема на кистата, понижава рисковете при оперативната намеса и облекчава ...
 • Гацов/Gatsov, /Пл./Pl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
  Резюме. Саркоидозата е мултисистемно заболяване с хронично протичане. Най-честите клинични прояви са белодробни, кожни или очни. Сърдечните прояви не са чести, но могат да бъдат тежки и в някои случаи – летални. Съвременните ...
 • Гудев/Goudev, А./A.; Марков/Markov, Д./D.; Златарева/Zlatareva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
  Резюме. Представяме случая на 61-годишна жена, постъпила в болницата с кардиогенен шок и със съмнение за камерна тахикардия. Анамнезата за персистиращо предсърдно мъждене, предшестващата терапия с пропафенон, както и ...
 • Раев/Raev, Д./D.; Станева/Staneva, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-03)
  Резюме. Първите морфологични промени в артериалната стена могат да бъдат визуализирани чрез B-mode ултрасонография. Каротидната ехография е използвана в многобройни клинични изследвания за мониториране на дебелината на ...
 • Диков/Dikov, И./I.; Попов/Popov, Г./G.; Апостолова/Apostolova, А./A.; Димитрова/Dimitrova, Д./D.; Стойнова/Stoynova, Д./D.; Плочев/Plochev, К./K.; Ковальова/Коvaliova, B./V.; Стоянова/Stoyanovа, С./S.; Михайлова/Мihailova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Характерна особеност на заболяването епидемичен паротит е засягането от вируса на слюнчените жлези, други жлезисти органи и ЦНС. Съобщава се за трима болни с повече от две локализации на паротитния вирус и съответните ...
 • Доков/ Dokov, В./V.; Доков/ Dokov, Вил./Wil. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  С настоящото изследване целим да уточним актуалната честота на неразпознатите основни зоболявания (НОЗ), нейната структура в динамика и по отношение на органната локализация и характера на патологичния процес. За 8-годишен ...
 • Михов/Michov, Б./B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Описана е патобиохимията на апоптозата – програмираната клетъчна смърт. Разгледано е участието на апоптозата във възникването на болестта на Алцхаймер, болестта на Хънтингтън, някои имунологични заболявания и туморите. ...
 • Бочева/Bocheva, A./A.; Джамбазова/Dzhambazova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Пептидите от семейството на Tyr-MIF-1 – MIF-1 и Tyr-MIF-1, имат опиоидно и антиопиоидно действие. Известно е, че стресът активира процесите на формиране на свободни радикали – нестабилни химични частици, които нарушават ...
 • Чанева/Chaneva, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  : Удовлетвореността на пациентите може да бъде използвана за повишаване качеството на сестринските грижи в болничните отделения. Целта на настоящото изследване е да се установи удовлетвореността на пациентите от сестринските ...
 • Николова/Nikolova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Функционалнодиагностичните методи за изследване на времето на разпространение на пулсовата вълна (ВРПВ) се прилагат за оценка на хемодинамичните закономерности на движението на кръвта в съдовата система, симпатико-адреналната ...
 • Вичева/Vicheva, А./A.; Алексиева/Aleksieva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Туберкулозата е едно от най-сериозните инфекциозни заболявания. Тя е водеща белодробна патология. За доказването на туберкулозно заболяване в детска възраст се изискват комплексен подход и специфични изследвания. Един от ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Изложена е пълна литературна справка относно епидемиологията, екологията, етиологичната диагностика, клиниката, профилактиката и борбата с туларемията в световен и национален мащаб. Извежда се опитът на страните, в които ...
 • Каменова/Kamenova, В./V.; Иванов/Ivanov, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  С възрастта в ендокринната система на индивидите възникват редица промени. В статията се разглеждат хормоналните и метаболитните изменения, настъпващи в процеса на стареене, и клиничните последици от тях. С напредване на ...
 • Генадиев/Genadiev, Цв./Tsv.; Гайдаров/Gaydarov, Д./D.; Велева/Veleva, В./V.; Петров/Petrov, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Кортикалните или парапелвикалните бъбречни кисти са често срещана патология в урологичната практика. Решението за тяхното лечение е пункция на кистата със склерозираща терапия, лумботомия с ексцизия на кистата или лапароскопска ...
 • Иванова/Ivanova, П./P.; Тенчева/Tencheva, Ц./Z.; Митев/Mitev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Калцият е важен интрацелуларен вторичен посредник, участващ в процеси, стимулирани от растежни фактори и хормони, в регулацията на клетъчния цикъл и генната експресия и много други. Рецептори тирозин кинази и G-протеин-свързани ...
 • Genadiev, Ts. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  The urological laparoscopy is not widely used in Bulgaria. We report our early experience with 22 cases of laparoscopic radical prostatectomy in Bulgarian urological practice. Aim of the paper was to report and analyze our ...
 • Radenkova–Saeva, J. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  The traditional definition of toxicology is "the science of poisons." A more descriptive definition is "the study of the adverse effects of chemicals, biological or physical agents on living organisms". These adverse effects ...
 • Казалъкова/Kazalakova, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-06)
  В настоящия материал се проследява актуален за обществото проблем  незадържане на урината (инконтиненция). Представени са проблемите на тези болни в социален и психичен аспект. ***** Investigated is a problem of the ...