Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Корновски/Kornovski, Я./Y.; Исмаил/Ismail, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-08)
  Резюме. Направен е обзор на литературата по отношение на актуалното състояние на нау- ката при лечение на рака на маточната шийка (РМШ). Разгледани са проучвания в ход на EORTC (European Organisation for Research and ...
 • Нейкова-Василева/Neykova-Vasileva, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-10)
  Резюме. Алкохолната зависимост е хронично-рецидивиращо заболяване, изискващо лечение. Алкохолът е причина за над 60 вида болести и травми – т.нар. коморбидност. Те могат да се появят по едно и също време или последователно. ...
 • Златарева/Zlatareva, А./A.; Сопотенски/Sopotenski, С./S.; Грозданова/Grozdanova, М./M.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2014-11)
  Резюме: Цел на проучването е да се извърши сравнителен анализ на разходите за терапия на заболяванията като диагнози в извънболничната помощ, зап- латени от НЗОК за 2012 и 2013 г. Събрани са официални публикувани данни ...
 • Любомирова/Lubomirova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-09)
  Резюме: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е рядко, но сериозно усложнение по време на бременността. Бъбречната недостатъчност може да усложни няколко други специфични за бременността състояния – тежката прееклампсия/HELLP ...
 • Върбанова/Varbanova, Б./B.; Василева/Vasileva, В./V.; Минчев/Minchev, П./P.; Недева/Nedeva, Р. /R.; Дянков/Dyankov, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2010-12)
  Bacille-Calmette Guerin (BCG) остеомиелитът е много рядко усложнение на BCG ваксината. Представяме случай на 7-месечно кърмаче, хоспитализирано по повод температура, болка и ограничен обем на движенията в дясна- та раменна ...
 • Генова/Guenova, С./S.; Стоянова-Делева/Stojanova-Deleva, А./A.; Пешев/Peshev, Ж./J.; Данев/Danev, Вл./Vl.; Митковски/Mitkovski, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. BCG остеитът (BCGOST) е най-честото късно постваксинално усложнение – 0.39/1 млн. новородени. Засяга тибия, фемур, прешлени, стернум и ребра. Представен е клиничен случай на BCG остеит на ребро у едногодишно момче. ...
 • Velizarova, M.; Dimova, I.; Hadzhiev, E.; Tsatchev, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  The BCR/ABL detection infl uences diagnosis, prognosis and treatment decisions in patients with chronic myeloid leukemia (CML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL). We studied the feasibility and the sensitivity of LSI ...
 • Кабакчиева/Kabakchieva, Р./R.; Димова/Dimova, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2014-09)
  Резюме. Публикацията е сбор от 2 части, които са взаимосвързани. Първата част е обзорно представяне на биоматериала BiodentineTM в сравнение с биоактивните пулпопокривни средства калциев хидроксид и mineral trioxide ...
 • Tsanova-Savova, S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2011-04)
  The aim of this study is to present contemporary information for the biologically active compounds in Allium cepa and correspondingly their health benefits, as well as to present analytical HPLC results for the content of ...
 • Иванова/Ivanova, П./P.; Тенчева/Tencheva, Ц./Z.; Митев/Mitev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-04)
  Калцият е важен интрацелуларен вторичен посредник, участващ в процеси, стимулирани от растежни фактори и хормони, в регулацията на клетъчния цикъл и генната експресия и много други. Рецептори тирозин кинази и G-протеин-свързани ...
 • Икономова/Ikonomova, К./K.; Шишенков/Shishenkov, М./M.; Йорданова-Лалева/Yordanova-Laleva, П./P.; Атанасова/Atanasova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
  Връзката между Chlamydia pneumoniae и миокардния инфаркт е установена в редица сероепидемиологични проучвания. Повишен титър на антителата срещу Chlamydia pneumoniae е намерен и при болни с коронарна и каротидна стеноза, ...
 • Шейтанов/Sheytanov, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  Резюме. Ревматоидният артрит (РА) е хронично системно възпалително заболяване. Значи- телната честота на РА, голямата му продължителност и тежките нарушения, които предиз- виква във функциите на опорно-двигателния апарат ...
 • Koev, K.; Cherninkova, S.; Chakarova, Ch.; Georgiev, R.; Dimitrova, S.; Kaneva, R.; Bhatacharya, S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2011-10)
  Summary. Purpose was to make a clinical assessment and molecular genetic analysis in patients with autosomal dominant form of retinitis pigmentosa (adRP) in a Bulgarian Roma family. Clinical assessment and genealogical ...
 • Stancheva, M.; Kremenski, I.; Apostolova, M.; Jaeken, J.; van Schaftingen, E.; Matthijs, G.; Ivanova, N.; Bojinova, V.; Radeva, B.; Perenovska, P.; Vladimirova, K.; Vajarova, R.; Todorova, D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2010-10)
  The authors report a 6-year-old boy with PMM2-CDG who presented with mild mental retardation, microcephaly, facial dysmorphysm, concomitant convergent strabismus, pseudobulbar, cerebellar and epileptic syndrome, inverted ...
 • Аврамов/Avramov, Тома Иванов/Toma Ivanov (2015-07-22)
  1. ВЪВЕДЕНИЕ Лазерите са открити преди малко повече от 50 години, но днес не можем да си представиме техническия напредък на заобикалящия ни свят и в часност медицината, без тях. Медицинските лазери работят с различни ...
 • Vucheva, E.; Genova, М.; Niagolov, Y.; Doncheva, N.; Peichinova, G.; Tsatchev, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  Glycated hemoglobin (HbA1c) is the gold standard in long-term assessment of glycaemic control in patients with diabetes mellitus (DM). Liquid Chromatography-Isotope Dilution-Mass Spectrometry is a reference method ...
 • Ламбев/Lambev, Иван/Ivan (2014-10-16)
  В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с използване на лекарства. Затова за медицинската теория и практика е изключително важно ...
 • Jakupi/Джакупи, A./А.; Baholli/Бахоли, I./И. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-11)
  Summary. Kosovo Medicines Agency in the last two years has worked intensively in analyzing and publishing official data about drug consumption. In deed it was publishing drug consumption data for a three year period ...
 • Engin, Ö.; Yılmaz, M.; Budak, Ş.; Yılmaz, E.; Atçı, R.; Ünlütürk, E.; Göre, O. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
  Axillary tuberculous lymphadenitis is rare and generates case reports. Our case had right axillary mass and pain at admission. Multiple fixed right axillary lymphadenopathies were found. They were excised. Antituberculous ...
 • Boteva, E.; Peycheva, K. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-06)
  Third molars are a challenge because of the large varieties of crowns and roots, difficulties in the access, differences in the level of mineralization and root development. The aim of this study was to test the ability ...