Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kamoona, B.; Kazandjieva, J.; Nikolova, A.; Bardarov, E.; Marina, S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  The term angiokeratoma means hyperkeratotic, dark-red to purple papules, with dimensions of 1-10 mm in diameter. Histopathologically they are seen as vascular ectasias in the upper dermis surmounted by hyperkeratosis of ...
 • Dermendjiev, S.; Stoyneva, Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2011-04)
  The synthetic polymers are high-weight molecular organic substances which are formed from one compound (monomer) or by several compounds through chemical processes of polymerisation or polycondensation. Acrylamide, ...
 • Yordanov, Y.; Shef, A.; Lasso, J. M. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2013-09)
  Summary. The submental island fl ap is a reliable alternative in the armamentarium of the plastic surgery for reconstruction of various head and neck defects including those affecting the oral mucosa and the palate. Since ...
 • Zhekova, N.; Todorova, K.; Guenova, M.; Tsachev, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
  Gangrene of a limb presenting at birth is rare and has heterogenous etiology. Approximately 25% of the cases have been reported to occur in infants of diabetic mothers (IDMs). We report a newborn IDM with brachial artery ...
 • Viteva, E. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2013-09)
  Summary. We have presented a case of a 22-year-old patient having a rare variety of arthrogryposis multiplex congenita - arthrogryposis with epileptic seizures and defect in neural migration. We have described the patient’s ...
 • Dimitrov, N.; Tsekov, P.; Matev, B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-04)
  The shoulder joint is most vulnerable to dislocation. Anterior dislocation is common, while the posterior one is very rare – about 4% of all dislocations of the shoulder. Because of this, the diagnosis is frequently ...
 • Ivanova, Zh.; Toshev, А.; Tsachev, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2010-10)
  Bone metabolism is characterized by two opposite activities: the formation of new bone by osteoblasts and the degradation of old bone by the osteoclasts. Osteoporosis is a disease in which subtle modifi cations of bone ...
 • Hadzhiev, E.; Alexandrova, K.; Velizarova, M.; Dimova, I.; Toncheva, D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  A deletion of chromosome band 13q14 (13q-) detected by fl uorescence in situ hybridization (FISH) analysis is the single most common cytogenetic abnormality in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). In our ...
 • Петрова/Petrova, Ю./Yu; Манолов/Manolov, В./V.; Ангов/Angov, Г./G.; Петрова/Petrova, И./I.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-07)
  Резюме: Атеросклерозата е една от водещите причини за смъртност в света и услож- нения след прекарани сърдечно-съдови иннциденти. Ендотелната дисфунк- ция предхожда изявата на атеросклероза. Азотен оксид, получен от ...
 • Мутафов, Христо (За буквите - О писменехь, 2018)
  Изданието включва: – разгърната академична беседа с лидера в областта на научната медицинска информация в България проф. Христо Мутафов, водена от когнитолога – библиограф проф. Александра Куманова, която е автор и на ...
 • Корновски/Kornovski, Я./Y.; Исмаил/Ismail, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2012-08)
  Резюме. Направен е обзор на литературата по отношение на актуалното състояние на нау- ката при лечение на рака на маточната шийка (РМШ). Разгледани са проучвания в ход на EORTC (European Organisation for Research and ...
 • Нейкова-Василева/Neykova-Vasileva, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-10)
  Резюме. Алкохолната зависимост е хронично-рецидивиращо заболяване, изискващо лечение. Алкохолът е причина за над 60 вида болести и травми – т.нар. коморбидност. Те могат да се появят по едно и също време или последователно. ...
 • Златарева/Zlatareva, А./A.; Сопотенски/Sopotenski, С./S.; Грозданова/Grozdanova, М./M.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2014-11)
  Резюме: Цел на проучването е да се извърши сравнителен анализ на разходите за терапия на заболяванията като диагнози в извънболничната помощ, зап- латени от НЗОК за 2012 и 2013 г. Събрани са официални публикувани данни ...
 • Любомирова/Lubomirova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-09)
  Резюме: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е рядко, но сериозно усложнение по време на бременността. Бъбречната недостатъчност може да усложни няколко други специфични за бременността състояния – тежката прееклампсия/HELLP ...
 • Върбанова/Varbanova, Б./B.; Василева/Vasileva, В./V.; Минчев/Minchev, П./P.; Недева/Nedeva, Р. /R.; Дянков/Dyankov, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2010-12)
  Bacille-Calmette Guerin (BCG) остеомиелитът е много рядко усложнение на BCG ваксината. Представяме случай на 7-месечно кърмаче, хоспитализирано по повод температура, болка и ограничен обем на движенията в дясна- та раменна ...
 • Генова/Guenova, С./S.; Стоянова-Делева/Stojanova-Deleva, А./A.; Пешев/Peshev, Ж./J.; Данев/Danev, Вл./Vl.; Митковски/Mitkovski, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-12)
  Резюме. BCG остеитът (BCGOST) е най-честото късно постваксинално усложнение – 0.39/1 млн. новородени. Засяга тибия, фемур, прешлени, стернум и ребра. Представен е клиничен случай на BCG остеит на ребро у едногодишно момче. ...
 • Velizarova, M.; Dimova, I.; Hadzhiev, E.; Tsatchev, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  The BCR/ABL detection infl uences diagnosis, prognosis and treatment decisions in patients with chronic myeloid leukemia (CML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL). We studied the feasibility and the sensitivity of LSI ...
 • Кабакчиева/Kabakchieva, Р./R.; Димова/Dimova, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2014-09)
  Резюме. Публикацията е сбор от 2 части, които са взаимосвързани. Първата част е обзорно представяне на биоматериала BiodentineTM в сравнение с биоактивните пулпопокривни средства калциев хидроксид и mineral trioxide ...
 • Tsanova-Savova, S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2011-04)
  The aim of this study is to present contemporary information for the biologically active compounds in Allium cepa and correspondingly their health benefits, as well as to present analytical HPLC results for the content of ...