Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Dineva, J.; Vangelov, I.; Rangelov, I.; Stamenov, G.; Fartsova, T. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2013-09)
  Summary. The aim of this study was to investigate the effect of leptin on oxidative status and survival of human granulosa luteinized cells (GLCs) in vitro. The human GLCs were isolated from follicular fl uids of women ...
 • Zubritsky, Al. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Nowadays in Russian Federation the necessary conditions seem ripe for the creation of a Russian Centre for Pathology which could function as a “brain” centre and at the same time be an office of the Russian Society of ...
 • Ламбев/Lambev, Иван Тодоров/Ivan Todorov (2017-06-20)
  Настоящото трето издание на SELECTA MEDICAMENTORUM съдържа лекарствени продукти, регистрирани у нас съгласно базата данни на ИАЛ (вкл. Позитивните списъци) и регистрираните по централизирана процедура от ЕМА лекарства, а ...
 • Лукова/Loukova, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2013-03)
  Резюме: Self-management е интервенция, насочена към формиране на целенасочен, последователен, осъзнат и без чужда намеса контрол на собственото поведение и емоции. В контекста на алкохолни интоксикации при деца целта на ...
 • Любомирова/Lyubomirova, М./M.; Богов/Bogov, Б./B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-03)
  Резюме: Ключът за намаляване на честотата на хроничната бъбречна болест (ХББ) е ранното идентифициране на болните с висок риск и системното им проследя- ване и спазването на правилата за добра клинична практика при ...
 • Boteva, E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2010-10)
  All academic tutors in the preclinical and clinical teaching are facing the problem with non accurate cavity preparations. The mistakes are related not only to dental amalgam restorations but to aesthetic restorations ...
 • Петрова/Petrova, Д./D.; Чернев/Tchernev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2008-12)
  Лечебните свойства на екстрактите от бял трън (Silybum marianum) са из-вестни от времето на Theophrastus (4-ти век преди новата ера). Основната биологичноактивна субстанция в тези екстракти е силимаринът. Silymarin е ...
 • Шейтанов/Sheytanov, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-03)
  Резюме. Възпалителните ставни заболявания са с висока честота и със значими социални и икономически последици. Засягат предимно хора в активна възраст, като агресивният ход на протичане води до дългосрочна загуба на ...
 • Boteva, E.; Iovchev, D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-04)
  The macromorphology of pulp chambers has been studied in the last few decades, but there is a lack of knowledge on the sizes of the pulp chambers of molars. The aim of the present study was to measure the size of the ...
 • Maximov, G.; Maximov, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Primary persistent insomnia (PPI) occurs independently of any known physical or mental condition and is among the most difficult problems in sleep disorders. For the treatment of PPI, comedication of clorazepate (Tranxene) ...
 • Катрова/Katrova, Лидия/Lydia (1999-09-04)
  The purpose of the study was to determine the influence of the radically changing social environment in Bulgaria (1989-1997) on the socio-professional identification of dentists and its impact on the dental profession.. ...
 • Трифонова/Trifonova, А. /A.; Савов/Savov, Е./E.; Митов/Mitov, И./I.; Стратева/Strateva, Т./T. (2017-10)
  Резюме: Ролята на Stenotrophomonas maltophilia като нозокомиален опортюнистичен патоген, особено сред пациенти в критично състояние в отделенията за ин- тензивни грижи, имунокомпрометирани с хематологични и онкологични ...
 • Y. Yordanov; A. Shef; V. Vaseva; J. M. Lasso (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2013-09)
  Summary. Sternal reconstruction could be a complex and challenging procedure. Common indications are defects after heart surgery, infections, tumour ablation, radiation necrosis, congenital deformities and trauma. ...
 • Semkova, K.; Chernev, G. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-06)
  as the most common form of cutaneous melanoma in Caucasians. The average age at diagnosis is in the fifth decade, and it tends to occur on sunexposed areas of the skin, especially on the backs of males. Surgery to ...
 • Танев/Tanev, Д./D.; Робева/Robeva, Р./R.; Томова/Tomova, А./A.; Куманов/Kumanov, Ф./Ph.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-06)
  Резюме. Systemic lupus erythematosus (СЛЕ) е системно заболяване на съединителната тъкан, което засяга многократно по-често жените в сравнение с мъжете. Поради това се предполага, че андрогените влияят положително върху ...
 • Mitev, L.; Velizarova, M.; Uzunova, V.; Stanchev, R.; Gigоv, I.; Rainov, J.; Vladimirova, R.; Tsachev, K. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-06)
  Deletion of the long arm of chromosome 9 (del 9q) is a recurrent cytogenetic abnormality in acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndrome (MDS). We describe the first three de novo AML cases with del(9q) in ...
 • Зисова/Zisova, Л./L.; Чокоева/Chokoeva, А./A.; Чернев/Tchernev, Г./G.; Лоти/Lotti, T./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-11)
  Резюме: Tinea capitis (TC) представлява гъбична инфекция на скалпа, характерна за детската възраст, докато появата ù в напреднала възраст обикновено се счита за казуистична. Напоследък се съобщава за множество промени ...
 • Чокоева/Chokoeva, А./A.; Зисова/ Zisova, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-06)
  Резюме: Tinea capitis е най-често срещаната гъбична инфекция в детска възраст, която се наблюдава значително по-рядко при възрастни. Причинява се от дерматофити, като етиологичната структура показва известни вариации в ...
 • Tomov, D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
  Modern planning and management of university medical education and public health should obligatorily take into consideration the principles of marketing in this specific area of social life. The idea of implementing marketing ...
 • Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2014-11)
  Остеопорозата представлява сериозен здравен проблем на съвременното общество в резултат на тежките физически и психически последици, свързани с нейните усложнения – остеопорозните фрактури. Важна за ранната диагноза е ...