Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mitev, L.; Velizarova, M.; Uzunova, V.; Stanchev, R.; Gigоv, I.; Rainov, J.; Vladimirova, R.; Tsachev, K. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-06)
  Deletion of the long arm of chromosome 9 (del 9q) is a recurrent cytogenetic abnormality in acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndrome (MDS). We describe the first three de novo AML cases with del(9q) in ...
 • Зисова/Zisova, Л./L.; Чокоева/Chokoeva, А./A.; Чернев/Tchernev, Г./G.; Лоти/Lotti, T./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-11)
  Резюме: Tinea capitis (TC) представлява гъбична инфекция на скалпа, характерна за детската възраст, докато появата ù в напреднала възраст обикновено се счита за казуистична. Напоследък се съобщава за множество промени ...
 • Чокоева/Chokoeva, А./A.; Зисова/ Zisova, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-06)
  Резюме: Tinea capitis е най-често срещаната гъбична инфекция в детска възраст, която се наблюдава значително по-рядко при възрастни. Причинява се от дерматофити, като етиологичната структура показва известни вариации в ...
 • Tomov, D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
  Modern planning and management of university medical education and public health should obligatorily take into consideration the principles of marketing in this specific area of social life. The idea of implementing marketing ...
 • Петранова/Petranova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2014-11)
  Остеопорозата представлява сериозен здравен проблем на съвременното общество в резултат на тежките физически и психически последици, свързани с нейните усложнения – остеопорозните фрактури. Важна за ранната диагноза е ...
 • Maximov, K.; Maximov, G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  Valproate (VPA) is one of the most commonly used anti-epileptic drugs troughout the world. It is generally considered to have a good safety profil. Among the side effects due to valproate administration, parkinsonism is ...
 • Аргирова/Argirova, Р./R. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
 • Василев/Vasilev, Васил Венциславов/Vasil Ventsislavov (2019-03-06)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** Цел на настоящото изследване е да се проучи значението на автоантителата срещу компоненти на каскадата на комплемента за комплексната диагностична оценка при пациенти с лупусна нефропатия. *** За ...
 • Александрова/Aleksandrova, М./M. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2014-03)
  Резюме. Активирането на тромбоцитите по време на тъканно увреждане води до освобождаване на плеяда биоактивни молекули, които повлияват положително репаративните и регенеративните процеси. Този факт е в основата на научния ...
 • Александрова/Aleksandrova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2014-03)
  Резюме. Исторически тромбоцитните концентрати за локално приложение произлизат от фибриновите адхезиви. Развитието им е тясно свързано с оралната и лицево-челюстната хирургия още от самото им създа- ване. През последните ...
 • Димова-Драганова/Dimova-Draganova, Румяна Бойкова/Rumiana Boykova (2016-09-20)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** Целта на настоящата работа е да се оцени честотата и основните характеристики на сърдечно-съдова автономна дисфункция посредством мониторингова система ANX-3.0; връзката ѝ с някои кардио-метаболитни ...
 • Коцев/Kotzev, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-12)
  Резюме: Аденокарциномът на хранопровода (АКХ) е малигнено заболяване с много ниска преживяемост. Честотата на АКХ се повишава през последните де- сетилетия и сега АКХ e преобладаващият тип хранопроводен рак в Европа и ...
 • Янакиев/Yanakiev, Спартак Спасов/Spartak Spasov (2017-06-02)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** Цел: Целта на настоящия дисертационен труд е, чрез подходящи температурни режими на третиране на покритата със силан керамична повърхност да се повиши здравината на връзката между керамика и композит ...
 • Гатева-Грънчарова / Gateva-Grancharova, Наталия Христова / Natalya Christova (2012-11-06)
  I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО Цел: Цел на научната разработка е да се проучи и оптимизира качеството на адхезивната връзка на съвременни генерации адхезивни системи с дентина на временните зъби. Нейното осъществяване ...
 • Въндева-Кълвачева/Vandeva-Kalvacheva, Силвия Живкова/Silvia Jivkova (2016-06-03)
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цели: 1. Да се оценят епидемиологични показатели като заболеваемост, болестност и някои демографски показатели въз основа на общонационална клинична база данни за акромегалия 2. Да се оцени смъртността при ...
 • Кълвачев/Kalvatchev, Зл./Zl.; Цеков/Tsekov, Ил./Il.; Владимиров/Vladimirov, В./V.; Паскалев/Paskalev, Е./E.; Златков/Zlatkov, Б./B.; Филипов/Filipov, Ж./Zh.; Гичева/Gicheva, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2012-10)
  Резюме: Реактивацията на човешкия полиомен вирус BK (BKV) и последствията от нея се изследват интензивно в центровете за бъбречна трансплантация по целия свят. Причина за това е възможният директен цитопатичен ефект върху ...
 • Симонова, Лилия Бориславова (МУ-София, 2020)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. Цел. Проследявайки голяма част от информацията, опита и данните от световната литература, както и въз основа на резултати от предходни наши проучвания, формулирахме следните цели на дисертационния труд: Да ...
 • Славов, Сергей Светославов (МУ-София, 2020)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. ЦЕЛ: Целта на дисертационния труд е да се изследва протичането и да се установят усложненията през втората половина на бременността, да се анализира родоразрешението и усложненията на раждането, както и ...
 • Маркова/Markova, Ирина Ивановна/Irina Ivanovna (2017-09-20)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: *** Целта на дисертационния труд е да се установят усложненията, свързани с двуплодната бременност, средния гестационен срок и начина на родоразрешение, да се оцени състоянието на новородените. ***** За ...
 • Фръндева/Frandeva, Белла Събева/Bella Sabeva (2015-07-21)
  I. Въведение ***** Интраутеринната ретардация на плода (ИУРП) заема второ място след преждевременните раждания като причина за раждането на деца с ниско за гестационната си възраст тегло. Перинаталната заболеваемост при ...