Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Velizarova, M.; Popova, D.; Hadzhiev, E.; Dimova, I. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-06)
  In the recent years progress in the basic laboratory science has allowed for implementation of many advanced methods in the clinical practice. Flow cytometry is a method, which is most commonly used for clinical diagnosis ...
 • Монов/Monov, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-12)
  нитет към човешкия TNF-α. Проучването GO-RAISE изследва ефективността и безопасността на Golimumab при 356 пациенти с анкилозиращ спондилит (АС) над 18-годишна възраст за период от 24 седмици и с продължение до две години. ...
 • Koev, K.; Borisova, E.; Avramov, L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2010-05)
  This investigation is carried out in two groups of patients with acute anterior uveitis (acute iridocyclitis). In every group, there were included 20 eyes. In the first group, eyes were irradiated every day during a ...
 • Lyubomirova, K.; Tsacheva, N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  Background: In 2009 more that 400,000 people in Bulgaria have permanent disability and compensations were paid to more that 477,000 people with a disability more that 71%. Many of these people are victims of occupational ...
 • Vangelova, K.; Deyanov, C.; Velkova, D.; Ivanova, M.; Stanchev, V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-12)
  The hygienic norms for microclimate are often neglected. The purpose of the study was to assess stress in workers exposed to overheat in the hot period of the year. The microclimate components and wet bulb globe temperature ...
 • Йорданов/Yordanov, Даниел Валентинов/Danyel Valentinov (2018-02-16)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Целта на настоящата дисертационна работа е да се извърши комплексно проучване на вирулентността на щамове H. pylori, тяхната антимикробна резистентност и разпространението на инфекцията в България. За ...
 • Velizarova, M.; Hadzhiev, E.; Dimova, I.; Toncheva, D.; Tsatchev, K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  Adults over 60 years of age with acute myeloid leukemia (AML) more frequently have unfavorable molecular-cytogenetic aberrations, poor response to chemotherapy and higher mortality rate than younger patients. The aim of ...
 • Radenkova–Saeva, J. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2008-06)
  The traditional definition of toxicology is "the science of poisons." A more descriptive definition is "the study of the adverse effects of chemicals, biological or physical agents on living organisms". These adverse effects ...
 • Tраянова/Trayanova, Е./E.; Чудомирова/Chudomirova, К./K.; Комитова/Komitova, Р./R. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-03)
  Резюмe: Kaposi sarcoma (КS) e мултицентричен ангиопролиферативен карцином с ендотелен произход, появяващ се обикновено при имуносупресия, напр. коинфекция с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) или трансплантация. Честотата ...
 • Балева/Baleva, М./M.; Наумова/Naumova, Е./E.; Михайлова/Mihaylova, А./A.; Петрова/Petrova, Д./D.; Чернев/Tchernev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2011-10)
  Разгледани са проучванията върху връзката на определени алели на HLA и хронифицирането на инфекцията с хепатит В. Подчертана е значимостта на определянето на HLA локусите в различни етнически групи. Обсъдени са данните за ...
 • Вълчева/Valcheva, Силвия Емилова/Sylvia Emilova (2014-11-03)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: ЦЕЛ: Цел на изследването: Да проучим различни групи пациенти над 18 години с HPV асоциирани заболявания и развитието на доброкачествени, предракови и ракови лезии в областа на нос, околоносни кухини, ...
 • Tchernev, G.; Ananiev, J.; Gulubova, M.; Bakardzhiev, I.; Pehlivanov, G.; Gonevski, M.; Zisova, L.; Cardoso, J. C. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  Buschke-Löwenstein tumours are a relatively rare clinicopathological entity. However, due to their malignant potential and frequent association with some types of Human Papillomaviruses (HPV), their diagnosis should be ...
 • Tsvetkov/Цветков, Dimitar/Димитър (Самиздат, 2019)
 • Миланова/Milanova, В./V.; Тончева/Toncheva, А./A.; Ивановска/Ivanovska, Н./N.; Димитрова/Dimitrova, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2011-03)
  Резюме. Ревматоидният артрит (PA) е хронично системно възпалително заболяване с неизяснена етиология, което води до постепенно разрушаване на ставите и на периставните структури. Всички основни участници на имунния отговор ...
 • Genova, M.; Todorova-Ananieva, K.; Tzatchev, K. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2013-09)
  Summary. The aim of the present study was to evaluate the impact of body mass index (BMI) on homeostasis model assessment (HOMA) and insulin sensitivity, using the quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI), and ...
 • Viteva, E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  To assess the impact of the duration of epilepsy, the clusters of seizures and/or epileptic status, the type of epilepsy and seizures, and the mono-/ polytherapy on the quality of life (QOL) of Bulgarian patients with ...
 • Peycheva, K.; Krastev, D. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2013-09)
  Summary. The modern concept of minimal invasive technique inquires to keep maximum healthy structure and demineralized dentine during excavation. The study was primarily aimed at comparing the effectiveness of round steel ...
 • Boteva, E.; Marinova, M.; Karayasheva, D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2012-06)
  Root carieses can occur on root surfaces exposed to bacteria. They are typically diagnosed in patients with periodontal diseases and gingival recessions. Frequencies are higher among elderly patients, although root caries ...
 • Boteva, E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia, 2011-10)
  The macromorphology of pulp chambers has been carefully studied in the last few decades. But there is a serious lack of knowledge on the sizes in different dimensions of the pulp chambers of molars. Aims of the present ...