• Електронен архив на Централна медицинска библиотека при МУ София / Electronic Repository of Central Medical Library - MU Sofia

Последно добавени

 • Великова / Velikova, Ц. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, И. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. При анализа на качеството на живот (QoL) на пациенти със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) могат да се приложат различни подходи. Субективният подход включва възприемането, разбирането и оценяването на влиянието ...
 • Великова / Velikova, Ц. / T.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Куртев / Kurtev, Св. / Sv.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, Ив. / Iv.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основен фактор за инвалидизиране на населението и са свързани със значително увреждане на качеството на живот (QoL) при болните с тези заболявания. Цел на изследването бе да ...
 • Великова / Velikova, Цв. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска / Kulevska-Gonovska, Ив. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borisanova, А. / A.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. Наред с развитието на медицината на доказателствата, се развива и т.нар. медицина в сътрудничество с пациента поради необходимостта да се удовлетворяват не само медицинските потребности на пациентите, но и ...
 • Рангелов / Rangelov, Я. / Y.;; Василева / Vasileva, Д. / D.;; Манов / Manov, Е. / E.;; Рунев / Runev, Н. / N. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. Целта е да се направи оценка на поносимостта и профила на безопасност на Eplerenone и Spironolactone при болни със сърдечна недостатъчност (СН) II-IV функционален клас (ФК) по New York Heart Association ...
 • Факих / Fakih, Х. / H. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. В публикацията се разглежда темата за сплит-остеотомията като съвременна хирургична техника за преодоляването на костен дефицит на алвеоларния гребен (в хоризонтална равнина) в беззъб участък или челюст. Обсъдени ...

View more

Търсене

Преглед

Мой профил

Намери

RSS Канали