• Електронен архив на Централна медицинска библиотека при МУ София / Electronic Repository of Central Medical Library - MU Sofia

Recently Added

 • Станев, Евгени Ивайлов / Stanev, Evgeni Ivaylov (МУ-София, 2020)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. Цел: Да се проучат възможностите на термовизиографския анализ като нов диагностичен метод в денталната клинична алергология за оценка на реакциите при кожно-алергични тестове. За изпълнението на така ...
 • Мантарова-Вълкова, Стефка Георгиева (МУ-София, 2013)
  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. ЦЕЛ: Да се изследва кардиоваскуларната автономна функция при болни с Паркинсонова болест чрез използването на неинвазивни автономни тестове и да се потърси връзка със субективните автономни симптоми на ...
 • Великова / Velikova, Ц. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, И. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. При анализа на качеството на живот (QoL) на пациенти със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) могат да се приложат различни подходи. Субективният подход включва възприемането, разбирането и оценяването на влиянието ...
 • Великова / Velikova, Ц. / T.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Куртев / Kurtev, Св. / Sv.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, Ив. / Iv.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основен фактор за инвалидизиране на населението и са свързани със значително увреждане на качеството на живот (QoL) при болните с тези заболявания. Цел на изследването бе да ...
 • Великова / Velikova, Цв. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска / Kulevska-Gonovska, Ив. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borisanova, А. / A.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Мутафова / Mutafova, М. / M. (ЦМБ, МУ-София, 2017)
  Резюме. Наред с развитието на медицината на доказателствата, се развива и т.нар. медицина в сътрудничество с пациента поради необходимостта да се удовлетворяват не само медицинските потребности на пациентите, но и ...

View more