Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-04CaMKII делта стимулира пролиферацията на нормални човешки епидермални кератиноцити чрез стимулиране на ERK1/2 и c-Myc активносттаИванова/Ivanova, П./P.; Тенчева/Tencheva, Ц./Z.; Митев/Mitev, В./V.
2014-02Влияние на полиморфните варианти в гена за пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9) върху нивата на холестерол и риска от исхемична болест на сърцетоНайденова/Naydenova, Г./G.; Цвеова/Tzveova, Р./R.; Начев/Nachev, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.; Канева/Kaneva, Р./R.
2014-05Полиморфни варианти във водещи кандидат-гени от геномни асоциативни проучвания и тяхната роля при определяне на риска от развитие на исхемична болест на сърцето – II частЦвеова/Tzveova, Р./R.; Въндева/Vandeva, С./S.; Матрозова/Matrozova, Й./Yo.; Найденова/Naydenova, Г./G.; Пендичева-Духленска/Pendicheva-Duhlenska, Д./D.; Миткова/Mitkova, А./A.; Захариева/Zacharieva, С./S.; Начев/Nachev, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.; Кънева/Kaneva, Р./R.
2013-10Аполипопротеин Е ε4 и немоторни симптоми при пациенти с болест на Паркинсон с късно началоПавлова/Pavlova, Р./R.; Петрова/Petrova, М./M.; Мехрабиан/Mehrabian, Ш./S.; Mихова/Mihova, K./K.; Кънева/Kaneva, Р./R.; Митев/Mitev, В./V.; Трайков/Traykov, Л./L.
2013-11Роля на геномните асоциативни проучвания за изясняване на генетичните основи на артериалната хипертонияЦвеова/Tzveova, Р./R.; Янева/Yaneva, Т./T.; Димитров/Dimitrov, Г./G.; Найденов/Naydenov, К./K.; Търновска-Къдрева/Turnovska-Kadreva, Р./R.; Кънева/Kaneva, Р./R.; Начев/Nachev, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.
2013-11Роля на геномните асоциативни проучвания за изясняване на генетичните основи на исхемичната болест на сърцетоЦвеова/Tzveova, Р./R.; Миткова/Mitkova, А./A.; Кънева/Kaneva, Р./R.; Начев/Nachev, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.
2013-02Роля на генетичните фактори при определяне на клиничната ефикасност на клопидогрелЦвеова/Tzveova, Р./R.; Кънева/Kaneva, Р./R.; Миткова/Mitkova, А./A.; Паскалева/Paskaleva, И./I.; Митев/Mitev, В./V.
2014-09Геномните асоциативни проучвания като съвременен подход за изясняване на генетичните основи на артериалната хипертония – част втораЦвеова/Tzveova, Р./R.; Янева/Yaneva, Т./T.; Димитров/Dimitrov, Г./G.; Пендичева-Духленска/Pendicheva-Duhlenska, Д./D.; Въндева/Vandeva, С./S.; Матрозова/Matrozova, Й./Y.; Найденов/Naydenov, К./K.; Белчева/Beltcheva, О./O.; Миткова/Mitkova, А./A.; Захариева/Zacharieva, С./S.; Търновска-Къдрева/Turnovska-Kadreva, Р./R.; Начев/Nachev, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.; Кънева/Kaneva, Р./R.
2015-06Пренатална и преимлантационна генетична диагностика в онкологиятаКръстев/Krastev, Р./R.; Митев/Mitev, В./V.
2017-04Малките рибонуклеинови киселини като потенциални биомаркери при ларингеален карциномГирагосян/Giragosyan, С./S.; Попов/Popov, Ив./Iv.; Станчева/Stancheva, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.; Кънева/Kaneva, Р./R.