Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ) Collection home page

Logo
Български медицински журнал се издава в три броя годишно и отразява оригинални научни и научно-практически разработки от всички области на медицината. Същевременно във всеки брой редакционната колегия запознава широката читателска аудитория и с постиженията на наши и чуждестранни специалисти. Смятаме това за необходимо, тъй като, за да има прогрес в медицинската наука, са необходими приемственост и памет за предходното. Наред с това, всички ние трябва да познаваме изминатия път от древността до високите технологии и да се отнасяме с почит към всички наши колеги, допринесли за развитието на медицинската наука и изкуство. Български медицински журнал публикува и научни обзори за съвременни и авангардни методи на диагностиката, лечението и профилактиката във всички области на медицината. Трябва да се отбележи, че фундаменталната наука е приоритет на големите и богати държави, но независимо от това теоретичните знания и широката информираност на всеки лекар са от съществено значение за неговата обща медицинска култура. Именно чрез съвременни и значими проблеми на медицинската наука и практика, отразени в научните обзори, Български медицински журнал има амбицията да разшири кръгозора на колегията от различните специалности. В рубриката за трудни диагностични и рядко срещани случаи се публикуват описания на клинични случаи от всички възрастови групи и различни медицински специалности. Във връзка с внедряването на съвременни диагностични и терапевтични методи Български медицински журнал публикува приети ръководни правила и консенсуси за диагностика и лечение на социалнозначими заболявания. Списанието се обработва БД Българска медицинска литература. ****** ISSN 1313-1516; УДК: 61 ***** Уебстраница: http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/BMJ/index.htm

Централна медицинска библиотека - МУ София Central Medical Library MU Sofia

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Химичен състав и механизъм на действие на екстракти от листата на GINKGO BILOBA L.Йотова / Yotova, М. / M.;; Калоянов / Kaloyanov, К. / K.;; Хаджиева / Hadjieva, Н. / N.;; Григоров / Grigorov, Е. / E.
2017-12Епидемиология на HIV инфекцията и СПИН в Европа и България през 2016 годинаДойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Донков/Donkov, Ж./J.
2017-12Болест на Niemann-PickКоев./Koev, Кр./Kr.
2017-12Синдром на Juberg-MarsidIКоев/ Koev., Кр./Kr.
2017-12Молекулярна епидемиология на вирусен хепатит СТерзиева/Terzieva, К./K.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D.; Кунчев/Kunchev, М./M.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Дойчинова/Doychinova, Ц./C.; Мекушинов/Mecushinov, К./K.
2017-12Сравнителна стойност на Т-СПОТ.ТВ в периферна кръв и бронхоалвеоларен лаваж при деца с различни форми на туберкулозно заболяванеГабровска/Gabrovska, Н./N.
2017-09Неясно фебрилно състояние - първи диагностичен алгоритъм за БългарияБаймакова/Baymakova, М./M.; Попов/Popov, Г./G.; Андонова/Andonova, Р. /R.; Ковальова/Kovaleva, В./V.; Диков/Dikov, И./I.; Плочев/Plochev, К./K.
2017-09Еволюция на туберкулозния процес при близнаци в ранна детска възраст в условията на масивен битов контактГеоргиева/Georgieva, Е./E.
2017-09Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г.Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Ангелова/Angelova, С./S.; Воденичаров/Vodenicharov, В./V.
2017-09Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване в БългарияАнгелова/Angelova, С./S.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E.
2017-09Огнища и разпространение на туберкулозата сред детското население в БългарияГеоргиева/, Е./E.
2017-09Социална тежест на ХОББ – литературен прегледТашков/Tashkov, К./K.; Митов/Mitov, К./K.; Савова/Savova, А./A.
2017-04Проблемът бисфенол А в България – първи проучванияЧавдарова/Chavdarova, Св./Sv.; Баракова/Barakova, Т./T.; Врабчева/Vrabcheva, Т./T.
2017-04Епидемиология и контрол на векторно трансмисивната зооноза туларемияИлиева/Ilieva, Д./D.; Илиев/Iliev, Е./E.
2017-04Клинично значение на серумния хепсидин при възпалителни и туморни заболявания на черватаМанолов/Manolov, В./V.; Георгиев/Georgiev, О./O.; Стефанова-Петрова/Stefanova-Petrova, Д./D.; Василев/Vasilev, В./V.; Црънчева/Tsrancheva, Р./R.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Митев/ Mitev, В./V.
2017-04Малките рибонуклеинови киселини като потенциални биомаркери при ларингеален карциномГирагосян/Giragosyan, С./S.; Попов/Popov, Ив./Iv.; Станчева/Stancheva, Г./G.; Митев/Mitev, В./V.; Кънева/Kaneva, Р./R.
2016-12Минимално инвазивна хирургия на Hallux Valgus: радиологична оценка на нашия опитАл-Садек/Al-Sadek, Т. А./T. A.; Димитров/Dimitrov, Н. И./N. I.; Никлев/Niklev, Д./D.; Ал-Садек/Al-Sadek, А./A.
2016-12Съвременни методи за лечение на акне – нискоинтензивна лазер терапияКрахтова/Krahtova, К./K.
2016-12Делта-опиоидни рецептори участват в механизмите на обезболяване при захарен диабет: експериментални проучванияВарадинова/Varadinova, М./M.; Методиева/Metodieva, Р./R.; Бояджиева/Boyadzhieva, Н./N.
2016-12Протозойна чревна флора при деца с Campylobacter-инфекцияВелев/Velev, В./V.; Павлова/Pavlova, М./M.; Алексиева/Alexieva, С./S.; Добрева/Dobreva, Е./E.; Мангъров/Mangarov, А./A.; Червенякова/Chervenyakova, Т./T.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179