Ендокринни заболявания / Endocrine Diseases Collection home page

Logo
Списанието съдържа оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на ендокринологията и болестите на обмяната. Рефератите се публикуват в пълен текст на сайта на изданието. В репозиториума се включват само оригиналните разработки и обзори, публикувани в него. ***** Списанието се обработва в База данни "БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА" и в База данни "CABI: Global Health Database " ***** The Journal takes part in the Databases "Bulgarian Medical Literature" ( БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА) and in BD "CABI: Global Health Database".***** ISSN 0324-1475 ***** Webpage:http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/3-spisaniya%20web-page/3spisaniya.html

Притежател на правата за разпространение: ЦМБ - МУ София. / Copiright owner:CML-MU Sofia

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-09Роля на асиметричния диметиларгинин, NT-proBNP, ендотелин-1 и плацентарния растежен фактор като маркери за субклинична атеросклероза при пациенти със захарен диабет тип 2Маркова/Markova, А. /A.
2017-09Рефериране на цените на дългодействащите базални рекомбинантни инсулинови аналози (Glargine, Detemir, Degludec), основано на оценка на здравните технологии и здравната стойност за пациента в България, 2017 г.Велева/Veleva, Н./N.; Цанова/Tsanova, Д./D.; Веков/Vekov, Т./T.; С. Джамбазов/, С./S.
2017-01Функционални изследвания на надбъбреците и ендокринния панкреасБоянов/Boyanov, М./M.
2016-05Тиреоид-асоциирана офталмопатия – диагностични и терапевтични предизвикателстваСидерова/Siderova, М./M.; Христозов/Hristozov, К./K.; Бояджиева/Boyadzhieva, М./M.
2016-05Плазмени нива на инсулин и глюкоза при инсулинова резистентностМихайлов/Mihailov, Р./R.; Стоева/Stoeva, Д./D.; Пенчева/Pencheva, Б./B.
2015-07Епигенетика на диабетaБогданов/Bogdanov, Г./G.; Методиева/Metodieva, Р./R.; Бояджиева/Boyadjieva, Н./N.
2014-12Цв. Петранова. Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза – разпространение и рискови факториПетранова/Petranova, Цв./Tz.
2014-08Неблагоприятни ефекти на глюкокортикоидите върху косттаПетранова/Petranova, Цв./Tz.
2013-03Лабораторна диагноза на заболяванията на щитовидната жлезаИкономова/Ikonomova, К./K.
2009-02Алгоритми за диференциран подбор на кандидатките за двуенергийна рентгенова абсорбциометрия на прешленни тела и проксимален фемурБоянов/Boyanov, М./M.
2010Инсулинолечение и злокачествени заболявания - има ли връзка между тях?Боянов/Boyanov, Михаил/Michail
2010Двойноенергийната рентгенова абсорбциометрия - нови приложения отвъд измерването на костната минерална плътностБоянов/Boyanov, Михаил/Michail
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12