Публикации от различни списания / Journal Articles Collection home page

Публикации от списания (обзори, описание на случаи, оригинални статии): •pre-print е версия на материал, който не е рецензиран или финалната версия на автора(авторите). •post-print е версия, преминала процеса на рецензиране; финалната версия на издателя.

Авторското право е собственост на написалите дадена публикация, освен ако те не са го прехвърлили на друга страна. Те не са длъжни да го прехвърлят на друг, въпреки, че много академични издатели изискват прехвърляне на авторското право като условие за публикуване на дадена разработка.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-07-18Изчисляване на риска при проучване Случай – КонтролаЯнчева-Стойчева/Yancheva-Stoycheva, Милена/Milena
2011Съвременни модели на здравно осигуряванеПроданова/Prodanova, Я/Y; Спасов/Spasov, Л/L
2011Теоретични основи на съвременното здравно осигуряванеПроданова/Prodanova,Янка/Yanka
2011Регулиращо управление в здравеопазванетоПроданова/Prodanova, Я./Ya.; Спасов/Spasov, Л./L.; Иванов/Ivanov, Л./L.
2011ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНАЛюбомирова/Lyubomirova, Каролина/Karolina; Цачева/Tzacheva, Невена/Nevena; Павлова/Pavlova, Ж/J
2011РАЗВИТИЕ И РОЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА - УЧАСТИЕ НА ФОЗ И КАТЕДРАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНАЛюбомирова/Lyubomirova, Каролина/Karolina; Цачева/Tzacheva, Невена/Nevena; Дацов/Dacov, Е./E.; Евстатиева/Evstatieva, София/Sofia; Проданова/Prodanova, Я./Ya.
2011Епидемиология и профилактика на кожните заболявания в детска възраст.Любомирова/Lyubomirova, Каролина/Karolina; Цачева/Tzacheva, Невена/Nevena; Петров/Petrov, И./I.; Денчева/Dencheva, Р./R.; Евстатиева/Evstatieva, София/Sofia; Младенова/Mladenova, С./S.; Попова/Popova, Кр./Kr.
2012Роля на биологичния мониторинг при управление на здравния риск сред работещи с химични агентиЛюбомирова/Lyubomirova, Каролина/Karolina
2010-04Интраоперативни и следоперативни усложнения на витреоретиналната хирургия ри диабетна ретинопатияКоев/Koev, К./K.; Каменов/ Kamenov., И./I.
1992Майчината смъртност в България през 1964-1990 г.Големанов/Golemanov, Николай/Nikolay
1992Смъртността на населението в България - социален и политически проблемГолеманов/Golemanov, Николай/Nikolay
2004Регионални аспекти на детската смъртност в България (1992-2001).Големанов/Golemanov, Николай/Nikolay; Додунекова/Dodunekova, Ваня/Vanya
2009-01Алергия по време на анестезия и нейното профилактиранеГенова / Genova, С. / S.; Генова /Genova, Е. / E.
2008-03Сменната нощна работа – вероятен рисков фактор за развитие на рак на гърдатаВангелова/Vangelova, К./K.
2011-12Съвременни аспекти на дисталната автономна невропатия на горните крайнициСтойнева/Stoyneva, Зл./Zl.
2010-04Патофизиологични механизми на микроциркулаторните автономни нарушения при вибрационна болестЛяпина/Lyapina, М./M.; Стойнева/Stoyneva, Зл./Zl.; Воденичаров/Vodenitcharov, Е./E.; Боянова/Boyanova, Л./L.
2008Здравноосигурителните резерви на дружествата за доброволно здравно осигуряване – логика, нормативна уредба и практикаПопов/Popov, Николай/Nikolay
1994Стандартизация по възраст – избор на метод и на стандартГолеманов/Golemanov, Николай/Nikolay
2012-01-21Три важни акцента от психологичните подходи в мениджмънта на здравеопазавнетоБалканска/Balkanska, Полина/Polina
2011Защо е необходим модел за развитие на лидерски компетенции в сферата на здравеопазванетоБалканска/Balkanska, Полина/Polina
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28