Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases Collection home page

Публикации от списанието "Сърдечно-съдови заболявания - МП", издавано в ЦМБ....... Publications from the journal "Cardiovascular diseases - MP" , edited from CML-Sofia. . . . Списанието се обработва в База данни "БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА" и в База данни "CABI: Global Health Database ". . . . . . . . The Journal takes part in the Databases "Bulgarian Medical Literature" ( БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА) and in BD "CABI: Global Health Database". ISSN:0204-6865 УДК 616.1

Притежател на правата за разпространение: ЦМБ - МУ София . . . . . Copiright owner:CML-MU Sofia

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 91
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Продължителност на двойната антиагрегантна терапия след остър коронарен синдром – предиктори за дългосрочна полза след първата годинаПостаджиян / Postadzhiyan, А. / A.;; Велчев / Velchev, В. / V.;; Финков / Finkov, Б. / B.;; Гегусков / Gegouskov, В. / V.
2018Бременност и диастолна функция на сърцетоСлавчев / Slavchev, Б. / B.;; Илиева / Ilieva, Р. / R.;; Радкова / Radkova, М. / M.;; Донова / Donova, Т. / T.
2018Субклинична левокамерна дисфункция при пациенти с предиабетЧернева / Cherneva, Ж. / Zh.;; Господинова / Gospodinova, М. / M.;; Денчев / Denchev, С. / S.;; Чернева / Cherneva, Р. / R.
2018Метаболитна памет и сърдечно-съдови усложнения при пациенти със захарен диабетЧернева / Cherneva, Ж. / Zh.;; Господинова / Gospodinova, М. / M.;; Денчев / Denchev, С. / S.;; Чернева / Cherneva, Р. / R.
2018Могат ли да имат роля полиморфни варианти на CYP17A1 и PLEKHA7 гените в развитието на исхемичната болест на сърцето – гледната точка на клиницистаЯнева-Сиракова / Yaneva-Sirakova, Т. / T.;; Цвеова / Tzveova, Р. / R.;; Кънева / Kaneva, Р. / R.;; Владимирова / Vladimirova, Л. / L.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Митев / Mitev, В. / V.;; Василев / Vassilev, Д. / D.
2018ЕКГ критерии и скрининг за внезапна сърдечна смъртСлавчев / Slavchev, Б. / B.;; Илиева / Ilieva, Р. / R.;; Радкова / Radkova, М. / M.;; Донова / Donova, Т. / T.
2018Значимост на проблема хронична обструктивна болест и левокамерна диастолна дисфункцияЧернева / Cherneva, Р. / R.;; Чернева / Cherneva, Ж. / Zh.;; Господинова / Gospodinova, М. / M.;; Денчев / Denchev, С. / S.;; Петков / Petkov, Р. / R.
2018Късна реваскуларизация при пациенти с остър миокарден инфаркт със ST-T-елевация и едноклонова коронарна болестКръстев / Krastev, П. / P.;; Абединов / Abedinov, Ф. / F.;; Николов / Nikolov, П. / P.;; Трендафилова / Trendafilova, Д. / D.;; Джоргова / Jorgova, Ю. / J.;; Начев / Nachev, Г. / G.
2018Ефективност на комбинацията Lisinopril/Amlodipine при пациенти с неконтролирана артериална хипертония и умерен до много висок сърдечно-съдов рискНайденова / Naydenova, Н. / N.;; Найденов / Naydenov, Ст. / St.;; Рунев / Runev, Н. / N.;; Манов / Manov, Е. / E.
2017Качество на живот, оценено чрез въпросник, при пациенти със сърдечно-съдови заболяванияВеликова / Velikova, Ц. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, И. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M.
2017Самооценка на здравето като аспект на качеството на живот при пациенти със сърдечно-съдови заболяванияВеликова / Velikova, Ц. / T.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Куртев / Kurtev, Св. / Sv.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, Ив. / Iv.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borizanova, А. / A.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Мутафова / Mutafova, М. / M.
2017Влияе ли лекуващият лекар на качеството на живот при пациентите със сърдечно-съдови заболявания?Великова / Velikova, Цв. / Ts.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Парапунова / Parapunova, Р. / R.;; Ненов / Nenov, Д. / D.;; Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;; Шопов / Shopov, Л. / L.;; Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;; Панчева / Pancheva, Р. / R.;; Шумкова / Shumkova, М. / M.;; Кулевска / Kulevska-Gonovska, Ив. / I.;; Спасова / Spassova, Н. / N.;; Георгиева / Georgieva, Н. / N.;; Боризанова / Borisanova, А. / A.;; Великов / Velikov, Т. / T.;; Куртев / Kurtev, С. / S.;; Мутафова / Mutafova, М. / M.
2017Оценка на поносимостта и профила на безопасност на Eplerenone и Spironolactone при пациенти със сърдечна недостатъчност с редуцирана глобална фракция на изтласкване – едноцентрово сравнително проучванеРангелов / Rangelov, Я. / Y.;; Василева / Vasileva, Д. / D.;; Манов / Manov, Е. / E.;; Рунев / Runev, Н. / N.
2017Непосредствени резултати от перкутанна балонна митрална валвулопластика при съвременна популация пациенти с митрална стенозаКаратанчева / Karatancheva, Б. / B.; Постаджиян / Postadzhiyan, А. / A.; Финков / Finkov, Б. / B.; Велчев / Velchev, В. / V.
2016-09Десностранен инфекциозен ендокардит – характеристика и прогноза. Клиничен случай на нативен инфекциозен ендокардит на трикуспидална клапаДонова/Donova, Т./T.; Радкова/Radkova, М./M.
2016-09Фармакогенетика на лекарствения отговор при терапия с аценокумарол и варфаринЦвеова/Tzveova, Р./R.; Димитрова-Карамфилова/Dimitrova-Karamfilova, А./A.; Саръева/Saraeva, Р./R.; Белчева/Beltcheva, О./O.; Начев/Nachev, Г./G.; Mитев/Mitev, В.; Kънева/Kaneva, Р./R.
2016-06Роля на възпалението и оксидативния стрес в патогенезата на обструктивната коронарна болест и микроваскуларната болестЧернева/Cherneva, Ж./Zh.; Чернева/Cherneva, Р./R.; Свинаров/Svinarov, Д./D.; Манов/Manov, Е./E.; Рунeв/Runev, Н./N.; Петрова/Petrova, Д./D.; Георгиев/Georgiev, О./O.
2016-06Дилатативна кардиомиопатия и интракавитарна тромбоза в лява камера при пациент с мускулна дистрофия на Бекер: клиничен случайТашева/Tasheva, Р./R.; Григоров/Grigorov, Мл./Ml.; Витлиянова/Vitlianova, К./K.
2015-12Обструктивна сънна апнея – нетрадиционният сърдечно-съдов рисков факторМинчева/Mincheva, В./V.; Груев/Gruev, И./I.
2015-12Eхокардиографско изследване на миокардната деформация (част I)Даскалов/Daskalov, И./I.; Петрова/Petrova, В./V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 91